محتواهای رایگان

اساطیر زبان یک پلتفرم آموزشی زبان انگلیسی است که علاقه مندان را برای آموزش و تقویت مهارت های اصلی زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی مبتدی و آیلتس همراهی می کند، علاقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی می توانند از طریق آرشیو محتواهای رایگان وب سایت اساطیر زبان به محتواهای آموزشی دسترسی داشته باشند و مسیر یادگیری خود را شروع کنند.

تفاوت واژگان مشابه

در زبان انگلیسی واژگانی وجود دارد که از لحاظ املایی و تلفظی شبیه به یکدیگر هستند اما معنای بسیار متفاوتی دارند، در این قسمت از آرشیو محتواهای رایگان به بررسی تفاوت واژگان مشابه می پردازیم تا زبان آموزان با تفاوت های آن ها آشنا شوند و دچار اشتباه نشوند.

Conscious vs Conscience

  آگاه بودن :Conscious

وجدان :Conscience

We are conscious of the problem

If I do this, my conscience would bother me

Hole vs Whole

سوراخ :Hole

 همه :Whole

There is a hole in my shirt

I read the whole book in one day

Flour vs Flower

آرد :Flour

گل :Flower

He wasn’t interested in growing flower in his garden

This cake is made with flour, sugar and oil

Heroin vs Heroine

Heroin:هروِئین

Heroine : قهرمان خانم 

Morty is a heroin addict

Jessica is the heroine of the story

Pain vs Ache

Pain:درد (به شکل کلی)

Ache :  درد (کاربرد به شکل پسوند) 

His feet where aching from standing so long

I have a pain in my stomach

Award vs Reward

Award : جایزه در ازای انجام کار خوب

Reward  : جایزه در ازای یک دستاورد 

Parents give children rewards when they do their homework

The movie has won many international awards

Root vs Route

Root : ریشه

Route :  مسیر 

Allergies are at the root of many health problems

We weren’t sure about which route to take

Either vs Neither

Either:یا این یا اون!

Neither : نه این نه اون!

You can either have chocolate ice cream or vanilla

You can neither have chocolate ice cream or vanilla

.Mr. vs  Mrs  vs  Miss  vs  Ms

.Mr :   اقای مجرد یا متاهل 

Mrs: خانم متاهل  

Miss: خانم مجرد

.Ms :   خانم مجرد یا متاهل 

Just vs Only

:Just

1.کاری که به تازگی انجام شده 2. هم معنی کلمه only   

Don’t sit on that chair. It has just been painted

I’m hungry. I just/only had a piece of toast

اصطلاحات رایج عامیانه

یکی از موضوعاتی که آشنایی با آن به زبان آموزان کمک می کند تا بتوانند مهارت مکالمه زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشند و اصطلاحا شبیه به انگلیسی زبانان بومی صحبت کنند، استفاده از اصطلاحات رایج عامیانه در زبان انگلیسی است.

از شادی سقف رو پایین اوردن :Raise the roof

.Our neighbors raised the roof last night

جایی برای استراحت :Crash

.I’m really tired, so I’m going to crash

خودتو خالی کن :Get it off your chest

.He called me to get sth off his chest

کسی رو در آب نمک نگه داشتن :Keep sb at bay

.I don’t know if I want to go out with her. For the moment, I just wanna keep her at bay

چرت زدن :Take a siesta

.I’m really tired, so I’m gonna take a siesta

گرفتم چی شد :Point taken

.You don’t have to explain again. Point taken

با ماشین دور زدن :Take sb/sth for a spin 

.Jessica has bought a new car, and she is going to take us all for a spin

اشکم در اومد :It was a tearjerker

.His latest movie was a real tearjerker

اعتماد کسی رو از بین بردن :Break sb’s trust 

.I gave her all my money, but she broke my trust and took it all

حالا که دوباره فکر میکنم :On second thought

.On second thought, this is a really nice Jacket

آموزش های دیالوگ محور

استفاده از زبان انگلیسی در زندگی یکی از عواملی است که به شما کمک می کند تا یادگیری بهتری داشته باشید و با کاربردهای مباحثی که آموخته اید آشنا شوید، شما می توانید از آموزش های دیالوگ محور در بخش محتواهای رایگان و چند قدم به کاربردی کردن آموزش های خود نزدیک شوید.

نظر رو راجع به چیزی عوض کردن :To have a change of heart

 ?So what is your plan for the weekend –

.I’m going out with Jack +

!But I thought you hated Jack –

!I had a change of heart. He is a good guy +

به هر طریقی :One way or another

? So, when are you going to get married –

 !I don’t wanna get married +

 .But you have to get married one way or another –

.Yeah….. I know +

به همین خیال باش :Dream on

! Microsoft is hiring –

!? So +

.I’m going to apply for it –

! You think they will hire you?! Dream on +

Get the kick out of sth: از چیزی لذت بردن

? Did you watch the game last night +

? Not really. How was it –

? Man I really got the kick out of it +

? That good, Huh –

! It was amazing +

The ball is in your court: تصمیم با تو هست

. Today I talked to Jessica +

? About what –

! I told her that I love her +

? So the ball is in her court –

! Exactly +

It fits like a glove: خیلی به تنت میشینه

? So what do you think about this jumper +

. Wow! It looks good –

? What about the size? Does it fit +

. It fits like a glove –

You are under arrest: تو بازداشتی

+Do you know how fast you were going?

– 50 miles per hour?

+ 100 miles per hour!

– oh! Sorry officer!

+ you are under arrest!

End of discussion: دیگه حرف نباشه

+ Dad? It’s Jack’s birthday today

– So?

+ Can I go?

– No!

+ But dad…

– I said no! End of discussion.

Come to your senses: به خودت بیا

+ Why are you so sad?

– Jessica doesn’t respond to my messages

+ But she has a boyfriend

– I don’t care

+ oh my God! Come to your senses!

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن

دریافت مشاوره رایگان

برای اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و مشاهده نمونه تدریس های پکیج خوداموز رویال، عدد یک را به تلگرام زیر ارسال کنید.