فعل Get

آشنایی با کاربردهای get در زبان انگلیسی

اشتراک گذاری این مقاله:

فهرست مطالب

یکی از رایج ترین افعال در زبان انگلیسی فعل Get است که استفاده از آن برای زبان آموزان به دلیل کاربردهای مختلفی که دارد تا حدودی چالش برانگیز است. این فعل به هنگامی که به صورت مستقل استفاده می شود معانی مختلفی را دارد و حتی می تواند با انواعی از حروف اضافه ترکیب شود و یک طیف بسیار گسترده از معانی را ایجاد کند. آشنایی با کاربردهای get در زبان انگلیسی به شما کمک می کند که بتوانید این چالش را پست سر بگذارید و به راحتی در مکالمات خود از این فعل استفاده کنید. با ما در این مقاله همراه باشید تا پس از آشنایی با ساختار این گرامر با انواع کاربردهای get در زبان انگلیسی آشنا شوید.

مطالعه مفید: اپلیکیشن آموزش زبان اساطیر

فعل Get

 

فعل Get

 

فعل Get در زبان انگلیسی یکی از افعال بی قاعده است. به صورت کلی می توان گفت که افعال بی قاعده در زبان انگلیسی افعالی هستند که حالت دوم و سوم آن ها طبق قاعده کلی در زبان انگلیسی یعنی اضافه شدن ed به انتهای فعل ساخته نمی شود و شما برای اد گرفتن این افعال باید به کمک حافظه و استفاده از آن ها، حالت های دوم و سوم را یاد بگیرید.

حالت دوم این فعل به صورت Got است و در انگلیسی آمرکیایی حالت سوم آن به صورت Gotten استفاده می شود اما شما می توانید از  Got برای حالت سوم نیز استفاده کنید. این فعل در زبان انگلیسی کاربردهای بسیاری دارد که در مکالمات به کمک اصطلاحات می تواند به شما کمک بزرگی کند، در ادامه به بررسی ساختار و سپس کاربردهای این فعل خواهیم پرداخت.

مطالعه مفید: گرامر فعل در زبان انگلیسی

ساختارهای فعل Get

 

ساختارهای فعل Get

 

برای شناخت بهتر کاربردهای get در زبان انگلیسی باید در ابتدا با ساختارهای مختلفی که از این گرامر استفاده می شود آشنا شوید تا بتوانید به راحتی کاربرهای مختلف آن را درک کنید و از آن ها استفاده کنید. در این قسمت به بررسی سه ساختار کلی این گرامر خواهیم پرداخت.

ساختار اول

یکی از معنی های پرکاربردی این که فعل دارد، استفاده از آن در معنای گرفتن و خریدن چیزی است که در این ساختار این فعل نیازمند یک مفعول مستقیم است. برای استفاده از این معنی شما می توانید از ساختار زیر استفاده کنید:

Subject + to get + Direct object

در صورتی که شما در جمله خود هر دو مفعول مستقیم و غیر مستقیم را داشته باشید، باید از ساختار زیر استفاده کنید:

Subject + to get + Indirect object + Direct object

در ادامه به بررسی چند مثال برای این فعل خواهیم پرداخت.

I got a lot of mail this morning.

من امروز تعداد زیادی ایمیل دریافت کردم.

Can you get me an iced coffee?

میشه برای من یک آیس کافی بگیری؟

We got a new sofa for the sitting room.

ما یک مبل جدید برای اتاق نشیمن خریدیم.

ساختار دوم

یکی دیگر از ساختارهایی که در موضوع کاربردهای get در زبان انگلیسی برای شما کاربرد دارد، استفاده از این فعل در معنای رسیدن به جایی است. شما برای این حالت از فعل get می توانید از ساختار زیر استفاده کنید:

Subject + to get + Noun

در ادامه به بررسی چند مثال برای این ساختار خواهیم پرداخت.

We got to Paris around the morning.

ما نزدیک های صبح به پاریس رسیدیم.

What time will we get there?

 چه زمانی به آن جا می رسیم؟

مطالعه مفید: آموزش will در زبان انگلیسی به همراه مثال

ساختار سوم

یکی دیگر از ساختارهای این فعل برای توصیف تغییر است که شما ممکن است این ساختار را در صحبت های روزمره خود زیاد استفاده کنید. برای این مورد از کاربردهای get در زبان انگلیسی شما باید از ساختار زیر استفاده کنید.

Subject + to get + Adjective

در ادامه چند مثال برای این ساختار بررسی خواهیم کرد.

She’s getting old.

او دارد پیر می شود.

I’m getting angry.

من دارم عصبی می شوم.

The weather is getting hotter.

هوا دارد گرم تر می شود.

مطالعه مفید: 13 نوع از انواع صفت در انگلیسی و نحوه استفاده از آن ها

کاربردهای get در زبان انگلیسی

فعل Get در زبان انگلیسی به دو صورت کاربرد دارد؛ همراه با حرف اضافه و بدون حرف اضافه. در ادامه به بررسی برخی از کاربردهای این فعل در زبان انگلیسی می پردازیم که شما می توانید از آن ها در مکالمات خود استفاده کنید و منظور خود را راحت تر به فرد شنونده یا خواننده برسانید.

فعل Get همراه با حرف اضافه

 

کاربردهای get در زبان انگلیسی

 

این مورد از کاربردهای get در زبان انگلیسی مرتبط با استفاده از این فعل به عنوان یک Phrasal Verb است. در حالت کلی می توان گفت Phrasal Verb فعل هایی هستند که یک حرف اضافه با خود به همراه دارند و معنایی متفاوت از آن فعل به صورت مستفل ایجاد می کنند.

در این قسمت به بررسی مهم ترین و پرکاربرد ترین حالت فعل Get به همراه حروف اضافه می پردازیم و برای هرکدام از آن مثال هایی را بررسی خواهیم کرد.

عبارت Get up

 یکی از حالاتی که شما می توانید از فعل Get استفاده کنید به صورت Get up است که به معنای بیدار شدن از خواب است. تفاوتی که این عبارت با دیگر فعل های بیدار شدن دارد این است که این فعل هنگامی کاربرد دارد که شما بخواهید از تخت بیرون بیایید.

I should get up at 6 tomorrow.

من باید فردا 6 صبح بیدار شوم.

عبارت Get down

این عبارت به معنای نشستن یا پایین رفتن استفاده می شود. در ادامه مثالی را برای این عبارت بررسی خواهیم کرد.

Get down on your knees.

روی زانوهات بشین.

عبارت Get away

این عبارت در معنای ترک کردن، خارج شدن و حتی دور شدن از فردی یا چیزی استفاده می شود.

Get away from here.

 از این جا دور شو. (از اینجا برو بیرون.)

عبارت Get over

این مورد از کاربردهای get در زبان انگلیسی به دو صورت معنی می شود، در حالت اول به معنای رد شدن از بالای چیزیو در حالت دوم که به صورت اصطلاحی استفاده می شود به معنای فراموش کردن و گذشتن از یک موضوع ناراحت کننده است.

It took me two weeks to get over that flu.

دو هفته زمان برد تا آنفولانزای من خوب شود.

It took me a few days to get over with rejecting the job interview.

چند روز طول کشید تا با رد شدن در مصاحبه کاری کنار بیایم.

عبارت Get off

این عبارت در زبان انگلیسی معنی های متفاوتی دارد، این عبارت در معنای رها کردن و ول کردن چیزی، آزاد شدن و هیجان زده شدن استفاده می شود.

Give me a call when you get off the bus.

وقتی از اتوبوس پیاده شدی بهم زنگ زدی.

عبارت Get on

یکی از اصلی ترین معنی هایی که برای این عبارت می توانید استفاده کنید، قدم گذاشتن بر یک سطح است اما برای سوار شدن بر یک وسیله نیز می توانید از این عبارت استفاده کنید.

We should get on the first bus.

ما باید سوار اولین اتوبوس شویم.

عبارت Get through

این مورد از کاربردهای get در زبان انگلیسی به معنای تمام کردن و به اتمام رساندن یک موضوع استفاده می شود.

I just have to get through the first five minutes of my speech and then it’ll be fine.

من فقط باید پنج دقیقه اول سخنرانی را پشت سر بگذارم و بعد بقیه اش خوب پیش می رود.

عبارت Get along

شما از این مورد از کاربردهایget  در زبان انگلیسی باید به همراه حرف اضافه  withاستفاده کنید که معنای کنار آمدن و داشتن یک رابطه خوب را می دهد.

نکته ای که درمورد این عبارت وجود دارد این است که در زبان انگلیسی بریتانیایی شما باید از عبارت Get on with به جای این عبارت استفاده کنید.

Do your pets get along with each other?

آیا حیوانات خانگی تو با یکدیگر کنار می آیند؟

مطالعه مفید: آموزش فعل کمکی would در انگلیسی

فعل Get بدون حرف اضافه

 

فعل Get بدون حرف اضافه

 

در این قسمت به بررسی بخشی از کاربردهای get در زبان انگلیسی می پردازیم که این فعل به کمک دیگر کلمات در انگلیسی معنی های بسیار متفاوتی ایجاد می کند که شما در تمام مکالمات خود می توانید از آن ها استفاده کنید.

در جدول زیر به بررسی برخی از عبارات پرکاربرد با فعل Get می پردازیم.

عبارت

ترجمه به فارسی

Get angry

عصبی شدن

Get married

ازدواج کردن

Get divorced

طلاق گرفتن

Get lost

گم شدن

Get in shape

روی فرم آمدن

Get better

بهتر شدن

Get worse

بدتر شدن

Get colder

سرد تر شدن

Get a ticket

بلیط تهیه کردن

Get a job

کار پیدا کردن

Get to work

سرکار رفتن

Get home

به خانه رفتن

Get to the airport

به فرودگاه رفتن

مطالعه مفید: 30 عبارت پرکاربرد با get

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن

دریافت مشاوره رایگان

برای اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و مشاهده نمونه تدریس های پکیج خوداموز رویال، عدد یک را به تلگرام زیر ارسال کنید.