جملات شرطی در انگلیسی

آشنایی با انواع جملات شرطی در انگلیسی

اشتراک گذاری این مقاله:

فهرست مطالب

جملات شرطی در انگلیسی یکی از مهم ترین مباحث در بحث گرامر زبان انگلیسی هستند و به گفته بسیاری یکی از پیچیده ترین قسمت های گرامر محسوب می شوند. جملات شرطی در انگلیسی در بیشتر موارد بیان کننده موقعیت های احتمالی یا غیر واقعی (خیالی) هستند و همانطور که ایرانیان در بکار بردن بسیاری از جملات خود از کلمه اگر استفاده می کنند در زبان انگلیسی نیز به جای کلمه اگر از if  استفاده می شود.

به طور کلی 5 نوع از جملات شرطی در انگلیسی وجود دارد. که این جملات به صورت کلی از دو قسمت تشکیل می شوند که شامل:

  1. جمله شرطی که با if  همراه است (if clause)
  2. قسمت اصلی یا جواب (main clause)

ترتیب دو قسمت ذکر شده بسته به نوع جملات شرطی در انگلیسی متفاوت است.  همچنین افعالی که در این جملات از آنها استفاده می شود اغلب فعل های زمان گذشته بوده و ترسیم کننده حالاتی غیر واقعی هستند و با اینکه از فعل گذشته استفاده می کنیم اما این جملات واقعی نیستد.

مطالعه مفید: آموزش زبان انگلیسی از پایه

5 نمونه از جملات شرطی در انگلیسی

 

 

همانطور که پیش تر گفتیم 5 نمونه از جملات شرطی در انگلیسی وجود دارد که در ادامه به آموزش هر یک از آنها می پردازیم. توجه داشته باشید که یادگیری به طور مفهومی در موارد ذکر شده کمک بزرگی به شما در استفاده مناسب و درست از جملات شرطی در زبان انگلیسی می کند پس باید سعی کنید قبل از هرچیزی به طور کامل با معنای جملات شرطی آَشنا شده و سپس با توجه به ساختار و مثال های معرفی شده به یادگیری جملات شرطی بپردازید.

مطالعه مفید: یادگیری گرامر فعل در زبان انگلیسی

جملات شرطی در انگلیسی نوع صفر یا zero conditional

 

 

این جمله برای توصیف جملاتی که زمان در آن ها به صورت “حالا یا همیشه” است بکار می رود و حقیقت های علمی، واقعیت ها و …. را که همیشه اتفاق می افتد را بازگو می کند. همچنین این جمله یکی از ساده ترین جملات شرطی در انگلیسی محسوب می شود. در نوع صفر می توان if و  when را جا به جا کرد.

ساختار:

Subject+ infinitive of the main verb+ about + am/is/are + simple verb + to

مثال:

If the monkey finds bananas somewhere it east them.

اگر میمون در جایی موز پیداکند، آنها را می خورد.

if im late for dinner, they start eating without me

اگر برای شام دیر کنم، بدون من شروع به خوردن می کنند.

If students miss an exam an exam, the professor fails them.

اگر دانش آموزان در یک امتحان غیبت داشته باشند، استاد آنهارا مردود می کند.

مطالعه مفید: آموزش فعل کمکی Would در انگلیسی

جملات شرطی در انگلیسی نوع یک یا type 1 conditional

جملات شرطی نوعی اول بیان کننده واقعیت هستند و بیشتر به صحبت درباره دنیای واقعی می پردازند، همچنین این جملات توصیف کننده حالاتی ممکن هستند که نتیجه آن احتمالی است. ساختار این جمله به دو سبک متفاوت صورت می گیرد که در یک نوع آن اگر if  در شروع جمله قرار بگیرد جمله حال ساده یا simple present است و در معنی اگر اتفاق بیافتد است اما در نوع دوم زمان در جمله اصلی یا جواب شرط باید آینده ساده باشد و به معنی آن وقت آن اتفاق خواهد افتاد است.

ترتیب قرار گیری در جمله و در جواب در این نوع از جملات شرطی، از قاعده خاصی پیروی نمی کند و می توان به راحتی آن ها را جا به جا کرد. اگر جملات در این نوع با if شروع شوند نیازمند کاما هستند و اگر با جواب شرط شروع شود کاما حذف می شود.

ساختار

If + past simple, would/wouldn’t + verb.

مثال:

if it rains, I will stay at home.

اگر باران ببارد در خانه میمانم.

if wake up late, I will miss the bus.

اگر دیر بیدار شوم، اتوبوس را از دست خواهم داد.

And, if it’s sunny, we’ll go to the park

و اگر هوا آفتابی باشد، به پارک می رویم.

مطالعه مفید: آموزش افعال بی قاعده در زبان انگلیسی | لیست کامل افعال

جملات شرطی در انگلیسی نوع دوم یا type 2 conditional

 

جملات شرطی در انگلیسی نوع دوم یا type 2 conditional

 

این جملات برخلاف نوع یک، توصیف کننده جملاتی هستند که بیش تر از زمان حال و گذشته در آن ها استفاده می شود و غیر واقعی هستند یعنی حالتی فرضی یا احتمالی را بازگو می کنند.

در چینش ساختار جمله شرطی نوع دوم، نیز امکان جا به جایی جمله و جواب وجود داشته و این دو قسمت جای مشخصی ندارند. اگر در ابتدای جمله، کلمه  if  قرار بگیرد در ادامه باید به جمله کاما اضافه کرد و اگر جواب شرط در ابتدای جمله باشد کاما باید از جمله حذف شود.

ساختار:

If + past simple, would/wouldn’t + verb.

زمان حال شرطی در هر نوع فعلی به دو صورت است:

شکل ساده فعل + would

 مثال:

if I were you, I would quit smoking.

اگر من جای شما بودم سیگار را ترک می کردم.

if I won a million dollars , I could stop working.

اگر من یک میلیون دلار برنده می شدم، می توانستم از بیداری دست بکشم.

if I were the president , I would lower taxes

اگر من رئیس جمهور بودم، مالیات را کاهش می دادم

if I won a million dollars, I would buy a new car.

اگر یک میلیون دلار برنده می شدم، یک ماشین جدید می خریدم.

مطالعه مفید: آموزش گرامر Simple present در انگلیسی

جملات شرطی در انگلیسی نوع سوم یا  type 3 conditional

این جملات به توصیف گذشته می پردازند و در ساختار آن ها بیشتر از افعال گذشته استفاده می شود. همچنین این جملات غیر واقعی هستند و حتی در نتیجه این جملات احتمالی در گذشته به کار رفته است و توصیف کننده واقعیت نیست به علاوه در بیشتر موارد این جملات با حالاتی همراه با ناراحتی و پشیمانی بیان می شوند.

ساختار:

If + past perfect, would/wouldn’t have + past participle.

مثال:

if I had got a gold medal, I would have been happy.

اگر مدال طلا می گرفتم، خوشحال می شدم.

if I had met Sara last week, I would have given her the book.

اگر هفته گذشته سارا را ملاقات می کردم کتاب را به او می دادم.

if you had got up earlier, you would have gone swimming.

اگر زودتر از خواب بیدار می شدی، به شنا می رفتی.

جملات شرطی ترکیبی mixed type conditional

 

 

این جملات بیان کننده اتفاقاتی در گذشته هستند که تا زمان حال نیز ادامه داشته است و به موقعیتی غیر واقعی و فرضی اشاره می کنند. جملات ترکیبی به دو صورت بیان می شوند:

نتیجه در زمان حال و از یک حالت از گذشته است: Present result of a past condition

نتیجه در زمان گذشته که تا زمان حال ادامه پیدا کرده است: past result of present or continuing condition

ساختار:

If + past simple, would have + past participle.

مثال:

If I had taken the exam, I would be a doctor now.

اگر در امتحان شرکت کرده بودم، الان دکتر بودم.

If I were going to the park tonight, I could feel better right now.

اگر امشب به پارک می‌­رفتم ، می­‌توانستم الان احساس بهتری داشته باشم.

در این مقاله به معرفی و آموزش جملات شرطی در انگلیسی پرداختیم و همانطور که مشاهده کردید در نوع صفر و یک جملات توصیف کننده واقعیت ها بودند و در نوع دو، سه و ترکیبی  جملات حالاتی فرضی بودند که بر اساس واقعیت نبوده و با فعل های متفاوت گذشته، حال و آینده در جملات معرفی می شوند، همچنین با کاربرد گسترده کلمه if در جملات متفاوت و نحوه ساختار جملات بعد از اضافه شدن کلمه  if  آشنا شدید.

مطالعه مفید: جملات شرطی میکس (مرکب)

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن

دریافت مشاوره رایگان

برای اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و مشاهده نمونه تدریس های پکیج خوداموز رویال، عدد یک را به تلگرام زیر ارسال کنید.