ضمایر ملکی در انگلیسی

آشنایی با ضمایر ملکی در انگلیسی و بررسی تفاوت آن با صفت ملکی

اشتراک گذاری این مقاله:

فهرست مطالب

در زبان انگلیسی گرامری تحت عنوان ضمایر ملکی در انگلیسی وجود دارد که این ضمایر مالکیت را نشان می دهند و تفاوت آن با صفت ملکی در این است که صفت ملکی همیشه پیش از اسم می آید اما ضمایر ملکی در انگلیسی به تنهایی جایگزین اسم می شود که این یعنی اگر در جمله ای از ضمیر ملکی استفاده کنیم دیگر نیازی نیست به اسم اشاره ای کنیم و آن را در جمله استفاده کنیم. با ما در این مقاله همراه باشید تا به صورت جامع با ضمیر ملکی در زبان انگلیسی آشنا شده و تفاوت آن را با صفت های ملکی نیز متوجه شوید.

مطالعه مفید: یادگیری زبان انگلیسی

گرامر ضمایر ملکی در انگلیسی

 

 

ضمایر ملکی که در زبان انگلیسی با نام Possessive pronouns شناخته می شوند، ضمایری هستند که مالکیت را نشان می دهند. هنگامی که در یک جمله از ضمیر ملکی استفاده کنیم دیگر نیازی نیست که از اسم استفاده کنیم چرا که ضمایر ملکی در زبان انگلیسی جایگزین اسم می شوند پس  دیگر نیازی به اسم در جمله وجود ندارد.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که این ضمایر در زبان فارسی معادل ندارد و ما آن ها را با عبارت هایی مانند مال من، مال تو، مال او و … استفاده می کنیم پس بهتر است این گرامر را به فارسی تبدیل نکنید چون ممکن است برای شما مشکل ساز باشد.

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • Mine (مال من)
 • Yours (مال تو)
 • His (مال او {مذکر})
 • Hers (مال او {مونث})
 •  Ours (مال ما)
 • Theirs (مال آن ها)

در ادامه به بررسی مثال برای هر یک از ضمایر ملکی می پردازیم.

That car is mine.

آن ماشین مال من است.

Is that pen yours?

آیا آن مداد مال تو است؟

I think this is his hat.

من فکر میکنم آن کلاه برای او است.

Your eyes are green and hers are brown.

چشم های تو سبز است و چشم های او قهوه ای است.

Their cat is white and ours is black.

گربه آن ها سفید است و گربه ما مشکی است.

This house is mine, and that house is theirs.

این خانه مال من است و آن خانه مال آن ها است.

مطالعه مفید: آموزش کامل ضمایر فاعلی در انگلیسی

صفت ملکی در زبان انگلیسی

 

 

صفت ملکی کلمه ای است که پیش از اسم استفاده می شود تا مالکیت را بیان کند و این صفات عبارتند از:

 • My (مال من)
 • Your (مال تو)
 • Its (مال او)
 • Her (مال او {مونث})
 •  His(مال او {مذکر})
 • Our (مال ما)
 • Their (مال آن ها)

نکته ای شما باید درباره صفت های ملکی به آن توجه داشته باشید این است که کلماتی که معرفی کردیم، صفت هستند پس شما همیشه باید آن ها را پیش از اسم به کار ببرید و نباید آن ها را ضمایر ملکی در انگلیسی اشتباه بگیرید.

در ادامه به بررسی مثال برای هر یک از صفت های ملکی می پردازیم.

My brother is a mechanic.

برادر من مکانیک است.

Did you finish your tasks?

آیا تسک هایت را تمام کردی؟

She is with her friends.

او با دوستانش است.

He has his family on his side.

او خانواده اش را در طرف خودش دارد.

Our home is in another city.

خانه ما در یک شهر دیگر است.

Their daughter is really rude.

دختر آن ها خیلی بی ادب است.

مطالعه مفید: 13 نوع از انواع صفت در انگلیسی و نحوه استفاده از آنها

تفاوت ضمایر ملکی در انگلیسی و صفت ملکی

 

 

ممکن است برای شما این سوال پیش آید که چه تفاوتی بین صفت و ضمایر ملکی در انگلیسی وجود دارد و چطور باید آن ها را از یکدیگر تشخیص داد؟ در پاسخ به سوال باید به بررسی مفهوم ضمیر و صفت بپردازیم.

صفت کلمه ای است که پیش از اسم می آید و در حقیقت توضیحاتی اضافه برای اسم موردنظر به شنونده یا خواننده می دهد پس اگر در جمله ای از صفت استفاده شده باشد شما می تواند اسم را پس از آن صفت پیدا کنید. اما ضمیر کلمه ای است که به تنهایی به جای اسم استفاده می شود و در حقیقت اسم را از جمله حذف می کند پس در صورتی که در یک جمله ضمایر ملکی در انگلیسی استفاده شده باشد شما دیگر نمی توانید اسم را پیدا کنید.

در ادامه به بررسی چند مثال برای تفاوت صفت و ضمیر ملکی در انگلیسی می پردازیم:

We went to their house last week.

ما هفته قبل به خانه آن ها رفتیم.

در این مثال their یک صفت ملکی است.

Jamie has never invited me to his house.

جیمی من را هیچوقت به خانه اش دعوت نکرده است.

در این جمله his یک صفت ملکی است.

Where is your hat?

کلاه تو کجاست؟

در این مثال your یک صفت ملکی است.

Your car is faster than hers.

ماشن تو از ماشین او سریع تر است.

در این جمله your یک صفت ملکی و hers یکی از ضمایر ملکی در انگلیسی است.

This is my homework. Where is yours?

این تکلیف من است، تکلیف تو کجاست؟

در این مثال my یک صفت ملکی است و yours یک ضمیر ملکی است.

You have never visited my house.

تو هیچوقت به خانه من سر نزده ای.

در این جمله my یک صفت ملکی است.

This is not your phone. It’s hers.

این گوشی همراه تو نیست. این گوشی همراه او است.

در این مثال your یک صفت ملکی و hers یک ضمیر ملکی است.

The dog has had its breakfast.

سگ صبحانه اش را خورده است.

در این مثال its یک صفت ملکی است.

The students are doing their homework.

دانش آموزان مشغول انجام تکلیفشان هستند.

در این جمله their یک صفت ملکی است.

Her wardrobe is full of nice clothes.

کمد آن پر از لباس های زیبا است.

در این جمله her یک صفت ملکی است.

+ whose hat is this?

– It’s mine.

+ این کلاه مال کی است؟

– مال من است.

در این جمله mine یک مورد از ضمایر ملکی در انگلیسی است.

مطالعه مفید: تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی در گرامر

اشتباه رایج در حوزه ضمایر ملکی در انگلیسی

یکی از نکاتی که ممکن است بسیاری از زبان آموزان در آن اشتباه کنند، تفاوت کاربرد it’s و its است. نکته ای که شما باید به آن توجه داشته باشید این است که it’s حالت مخخف و ساده شده عبارت it is است و اما its یک صفت ملکی برای سوم شخص مفرد است.

در ادامه به بررسی چند مثال برای این اشتباه رایج می پردازیم.

Incorrect: The boat lost it’s mast in the storm.

Correct: The boat lost its mast in the storm.

 کشتی دکل خود را در طوفان از دست داد.

در مثال اول که از لحاظ گرامری اشتباه است، به جای استفاده از صفت ملکی که نشان دهد دکل متعلق به کشتی است از حالت مخفف it is استفاده شده که معنای جمله را به کل تغییر می دهد و حتی مفهومی متفاوت و اشتباه از مفهوم مدرنظر به فرد مقابل می رساند.

Incorrect: Don’t judge a book by it’s cover.

Correct: Don’t judge a book by its cover.

یک کتاب را بر اساس جلد آن قضاوت نکن.

در مثال اول که از لحاظ گرامری اشتباه است، به جای استفاده از صفت ملکی که نشان دهد جلد متعل به کتاب است از حالت مخفف it is استفاده شده و معنای جمله را به کل تغییر داده است.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن

دریافت مشاوره رایگان

برای اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و مشاهده نمونه تدریس های پکیج خوداموز رویال، عدد یک را به تلگرام زیر ارسال کنید.