ضمایر فاعلی در انگلیسی

آموزش کامل ضمایر فاعلی در انگلیسی

اشتراک گذاری این مقاله:

فهرست مطالب

در ابتدا ممکن است ضمایر فاعلی در انگلیسی برای شما سخت و دشوار به نظر برسد، اما در واقع ضمایر همان عبارت های اسمی هستند که به جای اسم می نشینند که از تکرار اسم یا فاعل در یک جمله و یا پاراگراف جلوگیری شود همچنین برای شنونده یا خواننده خسته کننده به نظر نرسد.

این دستور زبانی در هر زبانی پر کاربرد و مهم تلقی می شود و یادگیری آن مهارت گفتار و نوشتار شما را ارتقا می دهد، به خصوص زبان آموزان می توانند از این ضمایر فاعلی در انگلیسی برای زیبایی کلام خود استفاده کنند.

در این مقاله قصد داریم به صورت اختصاصی و کاربردی مبحث ضمایر فاعلی در انگلیسی را همراه با مثال به شما معرفی کنیم.

مطالعه مفید: اپلیکیشن آموزش زبان اساطیر

اجزای جمله در زبان انگلیسی

 

 

ساختار جمله در تمامی زبان ها یکسان نیست، بلکه در هر زبانی اصول به خصوص خود را دارد. به طور کلی اجزای جمله در زبان انگلیسی شامل نهاد (Subject)، گزاره (predicate) و متمم (complement) است.

بخش نخست هر جمله نهاد نامیده می شود و به طور معمول شما فاعل را در این بخش مشاهده می کنید، و همچنین باقی اجزای جمله در بخش گزاره و متمم قرار می گیرند.

در حالت کلی اجزای ضروری جمله فاعل و فعل محسوب می شوند و بقیه اجزا مانند قیدها و… ممکن است در برخی موارد خاص به جمله اضافه شوند که معنای یک جمله را تکمیل کنند. در این مقاله قصد داریم که فاعل و ضمایر فاعلی در انگلیسی را به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار داده و به شما آموزش دهیم.

فاعل چیست؟

 

 

فاعل در جملات انگلیسی به کسی یا چیزی می گوییم که جمله در وهله اول برای آن ساخته شده است. فاعل می تواند یک کلمه یا یک عبارت خاص باشد (subject که در این حالت به آن عبارت فاعلی گفته می شود.) اما باید به فعل جمله مربوط باشد. وجود فاعل در جمله در هر زبانی ضروری است، و در صورت نبود آن جمله ناقص است.

برای مثال:

She is reading pride and prejudice.

او غرور و تعصب را می خواند.

در این مثال she یا او فاعل جمله است.

انواع فاعل در انگلیسی

همان طور در بخش های بالایی گفته شد، فاعل جزء اصلی از یک جمله به شمار می رود. فاعل می تواند اسم، عبارت اسمی یا ضمیر فاعلی باشد. در واقع سه نوع فاعل در زبان انگلیسی داریم؛ فاعل کامل (simple subject)، فاعل ترکیبی (compound subject) و فاعل ساده (simple subject) و… . فاعل ساده همان کلمه کلیدی و اصلی ابتدای جمله است که کل جمله راجع به آن نوشته یا گفته می شود، در قسمت بعدی می خواهیم این فاعل را همراه با مثال برای شما معرفی کنیم.

فاعل ساده در انگلیسی

به طور کلی فاعل ساده، یک کلمه است و می تواند اسم خاص (Proper Noun)، اسم عام (common noun) و ضمیر فاعلی (personal pronoun) باشد.

اسم خاص در جایگاه فاعل

در این حالت ممکن است که در یک جمله اسمی خاص مانند اسم شخص، اسم مکان ها، اسم اشیاء نقش فاعل را داشته باشند.

برای مثال:

Jack is writing a letter for his mother.

جک در حال نوشتن نامه ای برای مادرش است.

Sarah is an artist.

سارا هنرمند است.

اسم عام در جایگاه فاعل

اسم عام اسمی است که به یک شخص یا مکان نسبت داده می شود. در واقع این اسم بخشی از یک گروه اسمی می باشد، اما با حرف بزرگ نوشته نمی شود زیرا ممکن است جایگاه آن در ابتدای جمله نباشد. همچنین می تواند به صورت مفرد یا جمع باشد.

برای مثال:

He went to her friend’s house.

او به خانه دوستش رفت.

The woman walked down the road.

زن در جاده راه می رفت.

آشنایی با ضمایر فاعلی در انگلیسی

 

 

ضمایر فاعلی در انگلیسی یکی از مهم ترین مباحث در زمینه دستور زبانی در زبان انگلیسی به شمارمی رود، همچنین یکی انواع ضمیر درانگلیسی به حساب می آیند. تشخیص دادن و پیدا کردن آن ها به راحتی انجام می شود، در واقع کافی است که شما در جمله مورد نظر به دنبال شیء، شخص، مکان باشید که تاثیر مستقیم را بر فعل گذاشته باشد.

مطالعه مفید: آموزش صمایر مصنوعی انگلیسی

تعریف ضمایر فاعلی در انگلیسی

اگر شما بتوانید فاعل را در یک جمله تشخیص بدهید، پیدا کردن ضمیر فاعلی کار دشواری نیست، در حقیقت فاعل یا ضمیر فاعلی همان اشخاص، مکان ها و چیزها هستند. به طور کلی ضمایر می توانند بر جایگاه بسیاری از اسامی بنشینند.

یکی از آسان ترین راه کار ها برای شناسایی و تشخیص ضمایر فاعلی این است که شما بعد از خواندن یک جمله، در ابتدا از خود بپرسید که چه کسی یا چه چیزی تاثیری بر عملی که در حال وقوع است، گذاشته است.

اول شخص مفرد

I

من

دوم شخص مفرد

You

تو

سوم شخص مفرد

It

آن/این

سوم شخص مفرد

She

او (مونث)

سوم شخص مفرد

 He

او (مذکر)

اول شخص جمع

We

ما

دوم شخص جمع

You

شما

سوم شخص جمع

They

آن ها

ضمیر فاعلی «I»

 

 

اولین ضمیر از ضمایر فاعلی در انگلیسی، ضمیر«I» به معنی “من” و اول شخص مفرد است، پس طبیعتا با یک فعل مفرد در جمله آورده می شود.

برای مثال:

I like movies.

من فیلم دوست دارم.

I am programmer.

من برنامه نویس هستم.

I teach English in university.

من در دانشگاه زبان تدریس می کنم.

مطالعه مفید: معرفی 5 مورد از بهترین سایت های رایگان آموزش زبان انگلیسی

ضمیر فاعلی «You»

این ضمیر در دو حالت مفرد (تو) و جمع (شما) استفاده می شود.

برای مثال:

You are enjoy studying.

تو از مطالعه کردن لذت می بری.

You cannot park here.

شما نمی توانید اینجا پارک کنید.

You are perfect mother.

شما مادر عالی هستید.

ضمیر فاعلی «He» و «She»

در حقیقت ما در زبان فارسی چنین ضمایر فاعلی را نداریم اما در دیگر زبان ها استفاده می شوند. هر دو این ضمایر فاعلی در انگلیسی، سوم شخص مفرد هستند و برای مونث و مذکر استفاده می شوند.

برای مثال:

He needs to take it easy and rest for a week.

بهتر است که او به خود آسان بگیرد و یک هفته استراحت کند.

She cannot cook dinner for you.

او نمی تواند برای شما شام بپزد.

He speaks English.

او انگلیسی صحبت می کند.

David is a skilled storyteller. He wrote a story that excited the whole family.

دیوید یک داستان نویس ماهر است. او یک داستان نوشت که کل خانواده را هیجان زده کرد.

She looks wonderful today.

او امروز فوق العاده به نظر می رسد.

ضمیر فاعلی «It»

این ضمیر فاعلی برای اشیاء، حیوانات در جملات انگلیسی استفاده می شود.

برای مثال:

I like this book; I think it’s very beautiful.

من این کتاب را دوست دارم. به نظرم این خیلی زیبا است.

Avesta takes care of his cat for a week because it is not in good shape.

اوستا از گربه اش به مدت یک هفته مراقبت می کند، چون آن شرایط بدنی خوبی نداشت.

It’s a big cat.

گربه بزرگی است.

It’s seven in the morning.

ساعت هفت صبح است.

مطالعه مفید: آموزش زبان انگلیسی به نسل زد | آشنایی با Gen Z

ضمیر فاعلی «We»

 

 

یکی دیگر از ضمایر در مبحث ضمایر فاعلی در انگلیسی، ضمیر فاعلی We است. در این مورد توجه کنید که این ضمیر فاعلی ممکن است به صورت پنهان یا آشکار در جمله ظاهر شود که به معنی ما می باشد.

برای مثال:

He and I are in the class.

من و او در کلاس هستیم.

(به مثال بالا دقت کنید، ضمیر فاعلی پنهان در این مثال دیده می شود که در واقع همان He and I است.)

We will go to the party.

ما به مهمانی خواهیم رفت.

ضمیر فاعلی «They»

هنگامی که می خواهید به افراد یک گروه و یا… اشاره کنید، می توانید از این ضمیر سوم شخص جمع استفاده کنید که به معنی “آن ها” است. حتی ممکن است هیچ شناختی از آن اشخاص نداشته باشید. در برخی موارد امکان دارد ضمیر فاعلی دو تا اسم خاص باشد اما در حقیقت معنای “آن ها” را به شما منتقل کنند.

برای مثال:

Jack and Sarah are students.

جک و سارا دانش آموز هستند.

They are my colleagues at my new workplace.

آن ها همکار های من در محل کار جدید من هستند.

They are arguing with their dad.

آن ها با پدرشان دعوا می کنند.

مطالعه مفید: بررسی ضمایر فاعلی انگلیسی

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن

دریافت مشاوره رایگان

برای اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و مشاهده نمونه تدریس های پکیج خوداموز رویال، عدد یک را به تلگرام زیر ارسال کنید.