آموزش قید در انگلیسی

آموزش قید در انگلیسی و چگونگی استفاده از آن ها

اشتراک گذاری این مقاله:

فهرست مطالب

یکی از نکاتی که به زبان آموزان کمک می کند تا با تسلط بیشتری به زبان انگلیسی سخن بگویند و اصطلاحا نزدیک به انگلیسی زبانان بومی صحبت کنند، استفاده از قید در جملات است. شما در مبحث آموزش قید در انگلیسی بدین توانایی دست میابید که در جملات، فعل و دیگر اجزاء جمله را بیشتر توضیح دهید. با ما در این مقاله همراه باشید تا علاوه بر آموزش قید در انگلیسی، با نحوه تشخیص آن ها در جملات آشنا شوید و قید های متنوعی را یاد بگیرید.

مطالعه مفید: آموزش زبان انگلیسی اساطیر زبان

تعریف قید در زبان انگلیسی

قید که در زبان انگلیسی با نام Adverb شناخته می شود، یکی از اجزای اصلی در جمله است که در حقیقت تعریف بهتری از فعل، صفت یا قید دیگر در جمله به خواننده یا شنونده ارائه می کند. شناسایی قید ها در جملات تقریبا به راحتی صورت می گیرد زیرا بیشتر آن ها با حروف ly ختم می شوند.

قید در حقیقت یک تعریف کامل تر و اطلاعات بیشتر درباره عمل یا ایده جمله به ما می دهد. قید ها می توانند قسمت های مختلفی از جمله را تعریف کنند اما اصولا فعل جمله را تعریف می کنند. در این قسمت از مقاله آموزش قید در انگلیسی به بررسی چند مثال می پردازیم.

He ran quickly.

او به سرعت دوید.

Jenifer coughed loudly to attract his attention.

جنیفر با صدای بلند سرفه کرد تا توجه او را جلب کند.

She plays the guitar beautifully.

او گیتار را زیبا می نوازد.

در این جملات مثال بالا، قید ها عبارتند از: Quicky، Loudly و Beautifully.

مطالعه مفید: معرفی 5 روش برای افزایش انگیزه یادگیری زبان انگلیسی

انواع قید در انگلیسی

 

انواع قید در انگلیسی

 

در زبان انگلیسی پنج نوع قید وجود دارد که هرکدام به یک سوال پاسخ می دهند. در این قست از آموزش قید در انگلیسی به بررسی این پنج نوع خواهیم پرداخت.

قید حالت

 

قید حالت

 

یکی از پنج نوع قید، قید حالت یا adverb of manner است که درباره چگونگی اتفاق افتادن عمل توضیح می دهد. در جدول زیر مثال هایی از قید های حالت برای شما آماده کرده ایم.

قیدترجمه به فارسی
Tactfullyبا درایت
Knowinglyآگاهانه
Sadlyبا ناراحتی
Happilyبا خوشحالی
Seriouslyبه طور جدی
Perfectlyکاملا
Meticulouslyبا دقت
Mercilesslyبی رحمانه
Gracefullyبا ظرافت
Boldlyجسورانه
Painfullyدردناک
Unexpectedlyبرخلاف انتظار

قید زمان

 

قید زمان

 

یکی دیگر از انواع قید، قید زمان یا adverb of time است که درباره زمان اتفاق افتادن موضوعات اطلاعات بیشتری در اختیار شنونده یا خواننده قرار می دهد. در جدول زیر به بررسی چند قید زمان برای زبان آموزان پرداخته ایم.

مطالعه مفید: افزایش سرعت یادگیری زبان | 5 تکنیک

قیدترجمه به فارسی
Soonبه زودی
Nowالان
Laterبعدا
Thenسپس
Tomorrowفردا
Todayامروز
Day after tomorrowفردا
Everydayهر روز
Weeklyهر هفته
Annuallyسالانه
Quarterlyسه ماه یکبار
Yearlyسالانه
Yesterdayدیروز
Last monthماه پیش
Tonightامشب
Last weekهفته پیش
Immediatelyبلافاصله

قید مکان

 

 

قید مکان یا adverb of place یکی از انواع قید ها است که در مبحث آموزش قید در انگلیسی به آن می پردازیم. قید مکان به توضیح اینکه اتفاق کجا می افتد در جمله می پردازد. در جدول زیر شما می توانید با تعدادی از قید های مکان پرکاربرد در زبان انگلیسی آشنا شوید.

قیدترجمه به فارسی
Aboveدر بالا
Anywhereهرجا
Behindپشت
Belowزیر
Downwardرو به پایین
Everywhereهر کجا
Forwardرو به جلو
Hereاینجا
Inدر، داخل
Insideداخل
Leftچپ
Nearنزدیک
Outsideخارج
Over thereدر آنجا
Sidewaysبه پهلو
Underneathدر زیر
Upwardبه طرف بالا

قید مقدار

 

قید مقدار

 

این قید که با نام adverb of degree در زبان انگلیسی شناخته می شود درباره شدت و میزان اتفاقی که می افتد در جمله توضیحات بیشتری ارائه می کند. در جدول زیر می توانید با تعدادی از قید های مقدار در زبان انگلیسی آشنا شوید.

قیدترجمه به فارسی
Reallyواقعا
Tooزیاد
Veryزیاد
Stronglyبه شدت
Highlyبسیار
Incrediblyبه طور باورنکردنی
Quiteکاملا
Extremelyفوق العاده
Remarkablyقابل توجه
Almostتقریبا
Completelyبه صورت کامل
Fullyبه طور کامل
Prettyبسیار
Unusuallyغیر عادی

قید تکرار

 

قید تکرار

 

این نوع از قید به نام adverb of frequency در آموزش قید در انگلیسی، مرتبط با توضیحات بیشتر درباره تعداد دفعات تکرار یک موضوع در جملات است. مانند بخش های قبلی، در جدول زیر شما می توانید با برخی از قیدهای تکرار در زبان انگلیسی آشنا شوید.

قیدترجمه به فارسی
Alwaysهمیشه
Usuallyمعمولا
Generallyعموما
Oftenاغلب
Sometimesگاهی
Occasionallyگهگاه
Seldomبه ندرت
Rarelyبه ندرت
Neverهرگز

محل قرار گیری قید در جمله

یکی از مباحث مهم در آموزش قید در انگلیسی، محل قرار گرفتن قید در جملات است. در صورتی که شما با محل قرارگیری قید ها آشنا باشید، می توانید به راحتی قید را در جملات تشخیص دهید. شما می توانید قید را در سه حالت مختلف در جملات قرار دهید که در ادامه به بررسی این جایگاه ها خواهیم پرداخت.

مطالعه مفید: آموزش will در زبان انگلیسی به همراه مثال

اول جمله

یکی از جایگاه های قرار گیری قید در جملات در زبان انگلیسی، در ابتدای جمله است. جملات زیر مثال هایی برای قرار گیری قید در ابتدای جمله است.

Suddenly I felt afraid.

ناگهان احساس ترس کردم.

Yesterday detectives arrested a man and a woman in connection with the murder.

کارآگاهان روز گذشته یک زن و مرد را در ارتباط با این قتل دستگیر کردند.

وسط جمله

یکی از جایگاه های قید که در آموزش قید در انگلیسی به آن می پردازیم، هنگامی است که قید در وسط جمله و بین فاعل و فعل اصلی جمله قرار می گیرد. در ادامه به کمک مثال این جایگاه را بررسی خواهیم کرد.

The government has occasionally been forced to change its mind.

دولت گهگاه مجبور به تغییر نظر شده است.

You can definitely never predict what will happen.

قطعا هرگز نمی توانید پیش بینی کنید که چه اتفاقی خواهد افتاد.

Apples always taste best when you pick them straight off the tree.

سیب ها همیشه وقتی آن ها را مستقیما از درخت بچینید، بهترین طعم را دارند.

آخر جمله

آخرین مورد از نحوه قرار گیری قید در جمله متعلق به زمانی است که قید در انتهای جمله در زبان انگلیسی قرار می گیرد. در ادامه برای این مورد نیز مثال هایی آماده کرده ایم.

Why do you always have to eat so fast?

چرا همیشه باید اینقدر سریع غذا بخورید؟

He played brilliantly.

او فوق العاده بازی کرد.

I read books carefully.

من کتاب ها را با دقت می خوانم.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن

دریافت مشاوره رایگان

برای اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و مشاهده نمونه تدریس های پکیج خوداموز رویال، عدد یک را به تلگرام زیر ارسال کنید.