مفعول در انگلیسی

آموزش مفعول در انگلیسی به همراه مثال های کاربردی

اشتراک گذاری این مقاله:

فهرست مطالب

یکی از اجزاء اصلی جملات در زبان انگلیسی، مفعول در انگلیسی است که به صورت ساده آن را می توان بدین صورت معرفی کرد که مفعول چیزی است که عمل ذکر شده در جمله بر روی آن انجام می شود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که تمام جملات نیاز به مفعول ندارد و در همین راستا در این مقاله قصد داریم تا به بررسی مفعول در انگلیسی بپردازیم تا شما بتوانید به راحتی این جزء را در جمله تشخیص دهید و از آن برای ساخت جملات در زبان انگلیسی استفاده کنید.

مطالعه مفید: آموزش زبان انگلیسی از پایه

اجزاء جمله در زبان انگلیسی

 

مفعول در انگلیسی

 

بهتر است در ابتدا پیش از بررسی مفعول در انگلیسی، به بررسی یک جمله در زبان انگلیسی بپردازیم. جملات به صورت کلی دارای سه جزء اصلی هستند.

  1. فاعل (Subject)
  2. مفعول  (Object)
  3. گزاره (Predicate)

در ادامه به صورت کلی به بررسی اجزاء جمله می پردازیم و سپس به صورت جزئی و تخصصی مفعول در زبان انگلیسی را بررسی خواهیم کرد.

فاعل در انگلیسی

فاعل در جملات اسم یا ضمیری است که عملی را به واسطه فعل انجام می دهد. در ادامه چند مثال را بررسی خواهیم کرد.

He is eating food.

او غذا می خورد.

در این جمله بالا He که یک ضمیر است در جمله نقش فاعل را دارد.

They are playing football.

آن ها فوتبال بازی می کنند.

در این جمله بالا They ضمیری است که در نقش فاعل در جمله قرار گرفته است.

به صورت کلی تر می توان گفت فاعل یک نقش مهم و حیاتی در جمله است چرا که یک کار خاص را انجام می دهد.

My mom is happy.

مادر من خوشحال است.

در این جمله My mom فاعل است.

Your dress looks stunning.

لباس تو خیره کننده بنظر می رسد.

در جمله بالا Your dress در نقش فاعل در جمله قرار گرفته است.

مطالعه مفید: آموزش فاعل در انگلیسی

مفول در انگلیسی

مفعول در حقیقت رفتاری متفاوت با فاعل دارد بدین صورت که مفعول جزئی در جمله است که اعمال بر روی آن انجام می شود و به صورت کلی می توان گفت فاعل کاری را بر روی مفعول جمله انجام می دهد.

He is eating food.

او غذا می خورد.

در این جمله Food مفعول جمله است.

They are playing Football.

آن ها فوتبال بازی می کنند.

در مثال بالا Football مفعول جمله ما است.

نکته که باید درباره مفعول در جملات به آن توجه داشته باشید این است که تمامی جملات مفعول ندارند چرا که برخی از فعل ها نیاز به مفعول ندارند و می توانند مفهوم را بدون کمک مفعول به مخاطب منتقل کنند.

فعل های ناگذرا که در زبان انگلیسی با نام Intransitive verbs شناخته می شوند نیاز به مفعول برای رساندن مفعول ندارد برای مثال:فعل های Run و Sleep

دسته دیگر فعل ها که با نام فعل های گذرا شناخته می شوند و در زبان انگلیسی با نام Transitive verbs وجود دارد برای رساندن مفهوم جمله و تکمیل آن نیاز به مفعول دارند برای مثال: فعل های Buy و Play

گزاره در جملات انگلیسی

به صورت کلی می توان گزاره را بدین صورت معرفی کرد که گزاره بخش بزرگی از جمله است که می تواند چند جزء مختلف را در خود جای دهد که معمولا شامل فعل، حروف اضافه و مفعول است.

در مثال های زیر گزاره را برای شما مشخص کرده ایم.

She will meet her friends tomorrow.

او فردا دوستانش را خواهد دید.

در این مثال Will meet her friends tomorrow گزاره جمله است.

She is making food for her baby.

او برای بچه اش غذا درست می کند.

در مثال بالا Is making food for her baby گزاره جمله است.

مطالعه مفید: گرامر فعل در زبان انگلیسی

انواع مفعول در زبان انگلیسی

مفعول در انگلیسی به دو دسته زیر تقسیم می شود:

  1. مفعول مستقیم (Direct Object)
  2. مفعول غیرمستقیم (Indirect Object)

به صورت کلی می توان تفاوت این دو نوع مفعول را بر اساس اسم آن ها مشخص کرد چرا که مفعول مستقیم، به صورت مستقیم تحت تاثیر اعمال جمله قرار می گیرد اما مفعول غیرمستقیم در حقیقت تحت تاثیر مقعول مستقیم قرار می گرد.

مطالعه مفید: آشنایی با صمایر ملکی در انگلیسی و بررسی تفاوت آن با صفت ملکی

مفعول مستقیم

 

مفعول مستقیم

 

این مفعول در جمله به صورت مستقیم تحت تاثیر فعل قرار می گرد و با بررسی آن می توان بدین نتیجه رسید که فعل در حقیقت چه شخص یا چیزی را برای انجام عمل مورد هدف قرار داده است.

مفعول مستقیم می تواند به سوال “چه کسی را؟” و “چه چیزی را؟” پاسخ دهد و در مثال های زیر به بررسی مفعول مستقیم در جملات انگلیسی می پردازیم.

The students eat rice.

دانش آموزان برنج می خورند.

در مثال بالا Rice مفعول مستقیم است.

She plays drums in a heavy metal band.

او در یک بند هوی متال درام می نوازد.

در مثال بالا Drums مفعول مستقیم است.

مفعول غیرمستقیم

 

 

مفعول غیرمستقیم در زبان انگلیسی جمله یا عبارتی است که تحت تاثیر مفعول مستقیم قرار می گیرد و در ادامه به بررسی چند مثال برای این نوع از مفعول در انگلیسی می پردازیم.

The teacher gave the students cake.

معلم به دانش آموزان کیک داد.

در این جمله Cake مفعول مستقیم و Students مفعول غیرمستقیم است.

My dad gave my mom a necklace.

پدرم به مادرم یک گردنبند داد.

در این جمله Necklace مفعول مستقیم و My mom مفعول غیرمستقیم است.

ضامیر مفعولی در زبان انگلیسی

 

 

یکی دیگر از مواردی که در مقاله مفعول در انگلیسی، قصد بررسی آن را داریم ضمایر مفعولی در این زبان هستند که در جایگاه مفعول قرار می گیرند و عمل فعل بر روی آن ها صورت می گیرد.

در جدول زیر به بررسی ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی می پردازیم.

ضمایر مفعولی (Objective Pronouns)ضمایر فاعلی (Subjective Pronouns)
MeI
YouYou
HimHe
HerShe
ItIt
UsWe
ThemThey

برای پیدا کردن مفعول در انگلیسی در یک جمله، در ابتدا باید ضمایر مفعولی را یاد بگیرید چرا که شناختن ضمایر مفعولی می تواند کمک قابل توجهی به زبان آموزان برای پیدا کردن مفعول در جمله کند.

مطالعه مفید: آموزش کامل ضمایر فاعلی در انگلیسی

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن

دریافت مشاوره رایگان

برای اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و مشاهده نمونه تدریس های پکیج خوداموز رویال، عدد یک را به تلگرام زیر ارسال کنید.