آموزش گرامر زمان حال استمراری

آموزش گرامر زمان حال استمراری به همراه مثال

اشتراک گذاری این مقاله:

فهرست مطالب

یکی از گرامر های پرکاربرد و رایج در زبان انگلیسی، گرامر زمان حال استمراری است. شما به کمک این ساختار گرامری می توانید درباره اتفاقاتی که در لحظه حال در حال وقوع هستند صحبت کنید. با ما در این مقاله همراه باشید تا با دریافت آموزش گرامر زمان حال استمراری بتوانید به راحتی در زبان انگلیسی درباره تجربیات خود صحبت کنید. در مقاله آموزش گرامر زمان حال استمراری به شما نکات مرتبط با این زمان، منفی کردن و پرسشی کردن آن را به کمک مثال آموزش خواهیم داد.

مطالعه مفید: یادگیری گرامر فعل در زبان انگلیسی

موارد استفاده از گرامر حال استمراری در زبان انگلیسی

 

موارد استفاده از گرامر حال استمراری در زبان انگلیسی

 

در این قسمت از مقاله آموزش گرامر زمان حال استمراری به بررسی موقعیت و شرایطی می پردازیم که شما می توانید از گرامر حال استمراری استفاده کنید.

مطالعه مفید: جمله مجهول در زبان انگلیسی

1- توصیف اتفاقاتی که در حال حاضر اتفاق می افتند

یکی از اصلی ترین کاربردهای گرامر زمان حال استمراری، توصیف اتفاقاتی است که در حال حاضر اتفاق می افتند. این کاربرد در حالت منفی نیز استفاده می شود که برای توصیف اتفاقاتی است که در حال حاضر اتفاق نمی افتند.

Children are playing football.

کودکان فوتبال بازی می کنند.

I am cooking pasta for dinner.

من دارم برای شام پاستا درست می کنم.

He is writing a letter to his brother.

او دارد برای برادرش یک نامه می نویسد.

2- توصیف کارهایی که این روزها درگیر انجام دادن آن ها هستید

یکی دیگر از موارد کاربرد آموزش گرامر زمان حال استمراری، توصیف کردن کارهایی است که در گذشته شروع شده اما تا به امروز ادامه داشته اند و شما هنوز درحال انجام آن ها هستید.

برای مثال اگر شما چند ماه پیش یک پروژه کاری را شروع کرده اید و هنوز تموم نشده، برای صحبت درباره آن باید از حال استمراری استفاده کنید. اینکه شما در همان لحظه درحال انجام آن کار نیست اهمیتی ندارد، تا زمانی که پروژه تمام نشده می توانید از حال استمراری برای توصیف آن استفاده کنید.

I am learning Spanish.

من دارم اسپانیایی یاد میگیرم.

She is studying to be a doctor.

او در حال تحصیل برای دکتر شدن است.

I am handling this situation calmly.

من دارم این موقعیت را با آرامش حل می کنم.

3- بیان اتفاقاتی که در آینده نزدیک اتفاق می افتند.

کاربرد سوم این گرامر مربوط به اتفاقاتی است که در آینده می افتند. شما می توانید برای توضیح برنامه هایی که برای آینده دارید از گرامر حال استمراری استفاده کنید.

I am driving the cinema later.

بعدا با ماشین به سینما می روم.

We’re watching a horror movie tonight.

ما امشب یک فیلم ترسناک تماشا می کنیم.

She is coming over later today.

او امروز به خانه من می آید.

ساختار گرامر حال استمراری

 

ساختار گرامر حال استمراری

 

گرامر زمان حال استمراری که با نام Present Continuous شناخته می شود، برای بیان کارهایی استفاده می شود که در لحظه حال در حال اجرا هستند. شما جملات خود برای حال استمراری را باید به کمک فعل های to be و مصدی فعل موردنظر خود بسازید.

فاعل + یکی از شکل های افعال To be + فعل + پسوند ing + باقی عبارات

در ادامه چند مثال برای آموزش گرامر زمان حال استمراری برای شما ارائه خوهیم کرد.

I am eating dinner now.

من الان دارم شام میخورم.

It is raining now.

هوا الان بارانی است.

مطالعه مفید: معرفی 5 روش برای افزایش انگیزه یادگیری زبان انگلیسی

نحوه ساخت گرامر زمان حال استمراری

 

نحوه ساخت گرامر زمان حال استمراری

 

حال که تا اینجا در مقاله آموزش گرامر زمان حال استمراری با موارد استفاده و نحوه ساخت این گرامر به صورت کلی آشنا شده اید، در ادامه به صورت جرئی به حالات مختلف در این گرامر می پردازیم.

حال استمراری مثبت

ساخت حال استمراری ساده به صورت فاعل + شکل مناسب فعل to be + فعل با پسوند ingاست. در ادامه با مثال بررسی خواهیم کرد.

The teacher is teaching the class.

معلم به کلاس آموزش می دهد.

They are speaking too loudly.

آن ها خیلی بلند صحبت می کنند.

She is playing video games.

او بازی کامپیوتری می کند.

حال استمراری منفی

 

حال استمراری منفی

 

یکی از موارد در آموزش گرامر زمان حال استمراری، منفی کردن این گرامر است. برای حالت منفی شما باید از ساختار فاعل + شکل مناسب فعل to be + منفی ساز not + فعل با پسوند ing استفاده کنید. در ادامه این قسمت، حال استمراری منفی را با مثال بررسی خواهیم کرد.

He is not making any sense.

او اصلا منطقی نیست.

You are not working on the project.

تو بر روی پروژه کار نمی کنی.

I am not doing that.

من این کار را انجام نمی دهم.

حالت سوالی حال استمراری

برای سوالی کردن گرامر حال استمراری شما می توانید از ساختار فعل to be + فاعل + فعل موردنظر، استفاده کنید.

Is she going with them?

آیا او با آن ها می رود؟

Are you working today?

آیا امروز کار می کنی؟

Is he cooking for us tonight?

آیا او امشب برای ما غذا درست می کند؟

مطالعه مفید: آموزش will در زبان انگلیسی به همراه مثال

چه زمان هایی استفاده از حال استمراری مناسب نیست؟

یکی از نکاتی که در آموزش گرامر زمان حال استمراری برای زبان آموزان مهم است، سوال “چه زمانی نباید از گرامر حال استمراری استفاده کرد؟” است. همانطور که در قبل به این موضوع اشاره کردیم، این گرامر به کمک افعالی کامل می شود که درحال بیان انجام یک اتفاق هستند. در نقطه مقابل این افعال، فعل هایی وجود دارند که توصیف کننده انجام یک عمل نیستند و فقط توصیف کننده یک شرایط هستند.

این افعال به نام افعال ثابت یا  Stative verbs در زبان انگلیسی شناخته می شوند که برای این افعال شما نباید از گرامر حال استمراری استفاده کنید و در این شرایط شما باید از گرامر حال ساده یا Simple present استفاده کنید.

نکته ای که درباره افعال در زبان انگلیسی وجود دارد این است که برخی از افعال هم ثابت هستند و هم حرکتی، در چنین شرایطی شما می توانید از شکل پویای این فعل برای حال استمراری استفاده کنید. در ادامه به بررسی چند مثال درباره این موضوع خواهیم پرداخت.

It is sounding like today is gonna be a bad day.

به نظر می رسد امروز روز بدی خواهد بود.

فعل sound نباید در بخش های آموزش گرامر زمان حال استمراری استفاده شود پس این مثال نادرست است و حال درست آن:

It sounds like today is gonna be a bad day.

به نظر می رسد امروز روز بدی خواهد بود.

He is needing a new suit for the party.

او برای مراسم به یک کت و شلوار جدید نیاز خواهد داشت.

فعل need را نیز نمی توان به کمک گرامر حال استمراری استفاده کرد و حالت درست برای مثال قبلی را در جمله بعدی ارائه خواهیم کرد.

 He needs a new suit for the party.

او برای مراسم به یک کت و شلوار جدید نیاز خواهد داشت.

نکات مهم و استثنا برای اضافه کردن ing به فعل

در این قسمت برای شما نکاتی مهم برای مصدری کردن یا Gerundساختن در زبان انگلیسی ارائه می کنیم. با ما همراه باشید.

1- افعال حرکتی

افعال حرکتی در زبان انگلیسی، افعالی هستند که برای انجام آن ها نیاز به اراده و نیرو نیست. این افعال در آموزش گرامر زمان حال استمراری هرگز پسوند ing نمی گیرند. در ادامه این افعال را برای شما لیست کرده ایم.

فعلترجه به فارسی
Imagineتصور کردن
Supposeتصور کردن
Realizeدرک کردن
Seeدیدن
Feelحس کردن
Understandفهمیدن
Thinkفکر کردن
Noticeمتوجه شدن
Forgiveبخشیدن
Haveداشتن
Smellبو دادن
Possessمالک بودن
Tasteمزه دادن
Seemبه نظر رسیدن
Forgetفراموش کردن
Wantخواستن
Believeباور داشتن
Hearشنیدن
Rememberبه یاد آوردن
Recognizeتشخیص دادن
Knowدانستن
Ownمالک بودن
Hopeامیدوار بودن
Hate تنفر داشتن
Needنیاز داشتن
Wishآرزو داشتن
Dislikeعلاقه نداشتن
Likeعلاقه داشتن

2- قوانین اضافه کردن ing در آموزش گرامر زمان حال استمراری

  • برای تبدیل افعال به حال استمراری، حروف بی صدا دو بار تکرار می شوند، به جز w،x و y.
  • آگر آخر فعلی ie باشد، تبدیل به y می شود.
  • اگر آخر فعل e باشد، باید حذف شود مگر اینه آخر فعل ee، oe یا ye باشد.
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن

دریافت مشاوره رایگان

برای اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و مشاهده نمونه تدریس های پکیج خوداموز رویال، عدد یک را به تلگرام زیر ارسال کنید.